Peminatan Pendidikan dan Perkembangan

Peminatan bidang Pendidikan dan Perkembangan mengkaji aspek pendiidkan di sekolah seperti kesulitan belajar, motivas yang rendah pada siswa, dll. Selain itu pada peminatan ini juga menkaji lebih banyak aspek hambatan dan gangguan perkembangan pada manusia serta model2 terapi untuk ABK